این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sean Gunn

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sean Gunnمشاهده آثار این هنرمند : Sean Gunn
Sean Gunn
2 wins & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Avengers: Infinity War 2018

9 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 2 2017

Nominated for 1 Oscar. Another 14 wins & 48 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Different Flowers 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Boy Called Po 2016
ریلیز اختصاصی سایت

11 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Belko Experiment 2016

دانلود فیلم Ordinary World 2016

دانلود فیلم Guardians of the Galaxy 2014

Nominated for 2 Oscars. Another 52 wins & 99 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Giant Mechanical Man 2012

دانلود فیلم S u p er 2010

دانلود فیلم Pearl Harbor 2001
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 13 wins & 51 nominations. See more awards »
دانلود سریال Gilmore Girls: A Year in the Life
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Superstore
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 9 nominations. See more awards »