این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Spalding Gray

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Spalding Grayمشاهده آثار این هنرمند : Spalding Gray
Spalding Gray
2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم And Everything Is Going Fine 2010

دانلود فیلم How High 2001

دانلود فیلم Kate & Leopold 2001

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Diabolique 1996
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Gray's Anatomy 1996

دانلود فیلم Bad Company 1995
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Paper 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Twenty Bucks 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم King of the Hill 1993

7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Straight Talk 1992

دانلود فیلم The Image 1990
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beaches 1988
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »