این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Gad Elmaleh

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Gad Elmalehمشاهده آثار این هنرمند : Gad Elmaleh
Gad Elmaleh
1 win & 1 nomination. See more awards »

دانلود فیلم Gad Elmaleh: American Dream 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mood Indigo 2013

1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Capital 2012

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dictator 2012

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Jack and Jill 2011

14 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Adventures of Tintin 2011

Nominated for 1 Oscar. Another 22 wins & 62 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Monster in Paris 2011

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Midnight in Paris 2011

Won 1 Oscar. Another 25 wins & 101 nominations. See more awards »
دانلود فیلم La Rafle | The Round Up 2010
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Valet 2006

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Priceless 2006
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Train of Life 1998

10 wins & 4 nominations. See more awards »