این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Chris D'Elia

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Chris D'Eliaمشاهده آثار این هنرمند : Chris D'Elia
Chris D'Elia

دانلود فیلم Half Magic 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Little Evil 2017

دانلود فیلم Chris D'Elia: Man on Fire 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Band Aid 2017

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Flock of Dudes 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Chris D'Elia: Incorrigible 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Chris D'Elia: White Male. Black Comic 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Celeste & Jesse Forever 2012

4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Alone Together
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Typical Rick
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Lip Sync Battle

Nominated for 3 Primetime Emmys. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Undateable