این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Kevin Connolly

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Kevin Connollyمشاهده آثار این هنرمند : Kevin Connolly
Kevin Connolly
Nominated for 1 Golden Globe. Another 8 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Gotti 2018

دانلود فیلم Dear Eleanor 2016

دانلود فیلم Entourage 2015

دانلود فیلم Reach Me 2014

دانلود فیلم I Know That Voice 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hotel Noir 2012

دانلود فیلم Secretariat 2010
درخواستی کاربران

3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Ugly Truth 2009

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم He's Just Not That Into You 2009

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Notebook 2004

12 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Antwone Fisher 2002
ریلیز اختصاصی سایت

19 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم John Q 2002

2 wins & 8 nominations. See more awards »