این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Eric Close

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Eric Closeمشاهده آثار این هنرمند : Eric Close
Eric Close
4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Indivisible 2018

دانلود فیلم Christmas Crime Story 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Christmas in the Air 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم American Sniper 2014

Won 1 Oscar. Another 23 wins & 42 nominations. See more awards »
دانلود فیلم American Me 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Nashville

Nominated for 3 Golden Globes. Another 3 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود سریال American Horror Story
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 2 Golden Globes. Another 113 wins & 339 nominations. See more awards »
دانلود سریال Suits
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود سریال Chaos

دانلود سریال Criminal Minds
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Primetime Emmys. Another 22 wins & 29 nominations. See more awards »
دانلود سریال Dark Skies

Won 1 Primetime Emmy. Another 6 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Daily Show
درخواستی کاربران

Won 24 Primetime Emmys. Another 41 wins & 148 nominations. See more awards »