این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Nick Cheung

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Nick Cheungمشاهده آثار این هنرمند : Nick Cheung
Nick Cheung
12 wins & 19 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Trough 2018

دانلود فیلم Line Walker 2016

دانلود فیلم That Demon Within 2014

1 win & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Unbeatable 2013

10 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The White Storm 2013

3 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Connected 2008
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beast Stalker 2008
ریلیز اختصاصی سایت

10 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Exiled 2006

8 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Triad Election 2006

1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Election 2005

15 wins & 24 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Breaking News 2004

5 wins & 9 nominations. See more awards »