این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Dave Chappelle

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Dave Chappelleمشاهده آثار این هنرمند : Dave Chappelle
Dave Chappelle
Won 1 Primetime Emmy. Another 4 wins & 9 nominations. See more awards »

دانلود فیلم A Star Is Born 2018

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Age of Spin: Dave Chappelle 2017
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Def Comedy Jam 25 2017
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Chi-Raq 2015

5 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Richard Pryor: Omit the Logic 2013

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Undercover Brother 2002
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Screwed 2000
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Blue Streak 1999

دانلود فیلم You've Got Mail 1998
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Half Baked 1998
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Con Air 1997

Nominated for 2 Oscars. Another 7 wins & 9 nominations. See more awards »