این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار George W. Bush

نمایش مطالب
نمایش مطالب
George W. Bushمشاهده آثار این هنرمند : George W. Bush
George W. Bush
2 wins. See more awards »

دانلود فیلم Fahrenheit 11/9 2018

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم An Inconvenient Sequel: Truth to Power 2017
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 4 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم From the Ashes 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم All Governments Lie: Truth, Deception, and the Spirit of I.F. Stone 2016
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Zero Days 2016
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Am Not Your Negro 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 28 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Imminent Threat 2015
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stop at Nothing: The Lance Armstrong Story 2014

دانلود فیلم David Blaine: Real or Magic 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Fire in the Blood 2013
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Killing Them Softly 2012

3 wins & 8 nominations. See more awards »