این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Mary Birdsong

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Mary Birdsongمشاهده آثار این هنرمند : Mary Birdsong
Mary Birdsong
2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Freeheld 2015

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Percy Jackson: Sea of Monsters 2013

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Descendants 2011

Won 1 Oscar. Another 66 wins & 142 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Killers 2010

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Buried 2010

15 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It's Kind of a Funny Story 2010

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم High School 2010

دانلود فیلم Adventureland 2009

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Halloween II 2009
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Made of Honor 2008

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Reno 911!: Miami 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Beer League 2006
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »