این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار J.J. Abrams

نمایش مطالب
نمایش مطالب
J.J. Abramsمشاهده آثار این هنرمند : J.J. Abrams
J.J. Abrams
Won 2 Primetime Emmys. Another 18 wins & 51 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Spielberg 2017

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Disaster Artist 2017

Nominated for 1 Oscar. Another 27 wins & 72 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Tour de Pharmacy 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم For the Love of Spock 2016

دانلود فیلم Star Wars: The Force Awakens 2015

Nominated for 5 Oscars. Another 62 wins & 124 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Showrunners: The Art of Running a TV Show 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Star Trek Into Darkness 2013

Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 56 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Super 8 2011

11 wins & 68 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Industrial Light & Magic: Creating the Impossible 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Star Trek 2009

Won 1 Oscar. Another 24 wins & 92 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mission: Impossible III 2006

7 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Joy Ride 2001
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »