این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Janine Turner

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Janine Turnerمشاهده آثار این هنرمند : Janine Turner
Janine Turner
Nominated for 3 Golden Globes. Another 1 win & 8 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Solace 2015

دانلود فیلم Dr. T & the Women 2000
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cliffhanger 1993

Nominated for 3 Oscars. Another 1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Ambulance 1990
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Steel Magnolias 1989

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Monkey Shines 1988

7 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Tai-Pan 1986
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Young Doctors in Love 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Friday Night Lights

Won 3 Primetime Emmys. Another 13 wins & 96 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Daily Show
درخواستی کاربران

Won 24 Primetime Emmys. Another 41 wins & 148 nominations. See more awards »
دانلود سریال Quantum Leap

Won 2 Golden Globes. Another 16 wins & 43 nominations. See more awards »
دانلود سریال Knight Rider

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 4 wins & 7 nominations. See more awards »