این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jane Seymour

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jane Seymourمشاهده آثار این هنرمند : Jane Seymour
Jane Seymour
Won 2 Golden Globes. Another 7 wins & 22 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Little Italy 2018

دانلود فیلم Better Start Running 2018

دانلود فیلم Mistrust 2018

دانلود فیلم Just Getting Started 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Female Brain 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Becoming Bond 2017
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pray for Rain 2017

دانلود فیلم Sandy Wexler 2017

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم About Scout 2015

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Love by Design 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Austenland 2013

دانلود فیلم The Family Tree 2011