این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Mary Kay Place

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Mary Kay Placeمشاهده آثار این هنرمند : Mary Kay Place
Mary Kay Place
Won 1 Primetime Emmy. Another 1 win & 7 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Diane 2018

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم State Like Sleep 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Downsizing 2017

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Hollars 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Youth in Oregon 2016

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Intern 2015

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I'll See You in My Dreams 2015
ریلیز اختصاصی سایت

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Last Weekend 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Miss Meadows 2014

دانلود فیلم Bad Milo 2013

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Smashed 2012

10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shrek Forever After 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 13 nominations. See more awards »