این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Debra Messing

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Debra Messingمشاهده آثار این هنرمند : Debra Messing
Debra Messing
Nominated for 8 Golden Globes. Another 8 wins & 36 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Searching 2018

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dirty Dancing 2017

دانلود فیلم Albion: The Enchanted Stallion 2016

دانلود فیلم Purple Violets 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lucky You 2007

دانلود فیلم Open Season 2006

1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Garfield 2004

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Along Came Polly 2004

1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Mothman Prophecies 2002

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hollywood Ending 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Celebrity 1998
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم McHale's Navy 1997
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »