این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jason Alexander

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jason Alexanderمشاهده آثار این هنرمند : Jason Alexander
Jason Alexander
Nominated for 4 Golden Globes. Another 7 wins & 34 nominations. See more awards »

دانلود فیلم For the Love of Spock 2016

دانلود فیلم Wild Card 2015

دانلود فیلم Hachi: A Dog's Tale 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rock Slyde 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Grand 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 101 Dalmatians 2: Patch's London Adventure 2003

5 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shallow Hal 2001

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Adventures of Rocky & Bullwinkle 2000
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Larry David: Curb Your Enthusiasm 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Hunchback of Notre Dame 1996

Nominated for 1 Oscar. Another 8 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dunston Checks In 1996
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Blankman 1994
ریلیز اختصاصی سایت