این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sam Waterston

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sam Waterstonمشاهده آثار این هنرمند : Sam Waterston
Sam Waterston
Nominated for 1 Oscar. Another 6 wins & 36 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Miss Sloane 2016

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Anesthesia 2015

دانلود فیلم Shadow Conspiracy 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Serial Mom 1994

دانلود فیلم The Man in the Moon 1991
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Crimes and Misdemeanors 1989
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 16 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم September 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hannah and Her Sisters 1986
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 23 wins & 26 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Warning Sign 1985
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Killing Fields 1984
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 24 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hopscotch 1980
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Heaven's Gate 1980
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 8 nominations. See more awards »