این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Pauly Shore

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Pauly Shoreمشاهده آثار این هنرمند : Pauly Shore
Pauly Shore
5 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Sandy Wexler 2017

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spring Broke 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Pauly Shore Stands Alone 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bucky Larson: Born to Be a Star 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Wash 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم An Extremely Goofy Movie 2000
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Bio-Dome 1996

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Jury Duty 1995
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم In the Army Now 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Son in Law 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Class Act 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Encino Man 1992

1 win & 1 nomination. See more awards »