این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Joe Mantegna

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Joe Mantegnaمشاهده آثار این هنرمند : Joe Mantegna
Joe Mantegna
Nominated for 1 Golden Globe. Another 7 wins & 8 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Cars 2 2011

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Valentine's Day 2010

7 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Justice League: The New Frontier 2008

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Redbelt 2008

دانلود فیلم Childless 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Simpsons Movie 2007
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 33 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nine Lives 2005
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

9 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Turbulence 3: Heavy Metal 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Liberty Heights 1999
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Airspeed 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hoods 1998
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Celebrity 1998
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »