این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ralph Macchio

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ralph Macchioمشاهده آثار این هنرمند : Ralph Macchio
Ralph Macchio
4 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Lost Cat Corona 2017

دانلود فیلم Psych: The Movie 2017
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Real Miyagi 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم He's Way More Famous Than You 2013
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Holiday Spin 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hitchcock 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 28 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beer League 2006
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Na Ked in New York 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم My Cousin Vinny 1992
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Karate Kid Part III 1989
ریلیز اختصاصی سایت

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Crossroads 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Karate Kid Part II 1986
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 2 nominations. See more awards »