این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Janet Leigh

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Janet Leighمشاهده آثار این هنرمند : Janet Leigh
Janet Leigh
Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم 78/52: Hitchcock's Shower Scene 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Single Man 2009

Nominated for 1 Oscar. Another 36 wins & 55 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Halloween H20: 20 Years Later 1998
درخواستی کاربران

1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Fog 1980

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Night of the Lepus 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Harper 1966
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bye Bye Birdie 1963
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Manchurian Candidate 1962
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 5 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Psycho 1960
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 5 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Touch of Evil 1958
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Vikings 1958
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Jet Pilot 1957
ریلیز اختصاصی سایت