این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jessica Lange

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jessica Langeمشاهده آثار این هنرمند : Jessica Lange
Jessica Lange
Won 2 Oscars. Another 39 wins & 72 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Wild Oats 2016

دانلود فیلم The Gambler 2014

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In Secret 2013

دانلود فیلم The Vow 2012

3 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Neverwas 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Broken Flowers 2005

5 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Big Fish 2003
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 68 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Prozac Nation 2001
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Titus 1999

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cousin Bette 1998
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Losing Isaiah 1995
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rob Roy 1995

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »