این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Carla Gugino

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Carla Guginoمشاهده آثار این هنرمند : Carla Gugino
Carla Gugino
1 win & 9 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Elizabeth Harvest 2018

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gerald's Game 2017

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Space Between Us 2017

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

14 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wolves 2016

دانلود فیلم San Andreas 2015

2 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Man of Steel 2013

7 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hotel Noir 2012

دانلود فیلم Sucker Punch 2011

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم New Year's Eve 2011

2 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mr. Popper's Penguins 2011

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Melt with You 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »