این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Peter Fonda

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Peter Fondaمشاهده آثار این هنرمند : Peter Fonda
Peter Fonda
Nominated for 2 Oscars. Another 12 wins & 19 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Ballad of Lefty Brown 2017

دانلود فیلم The Most Hated Woman in America 2017

دانلود فیلم The Runner 2015

دانلود فیلم As Cool as I Am 2013

دانلود فیلم Copperhead 2013

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Harvest 2013

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Ultimate Life 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Smitty 2012

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Trouble with Bliss 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Corman's World: Exploits of a Hollywood Rebel 2011
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Machete Maidens Unleashed! 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Boondock Saints II: All Saints Day 2009
درخواستی کاربران