این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Alan Cumming

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Alan Cummingمشاهده آثار این هنرمند : Alan Cumming
Alan Cumming
Nominated for 2 Golden Globes. Another 10 wins & 27 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Strange Magic 2015

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Smurfs 2 2013

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Outback 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Any Day Now 2012

11 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sir Billi 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Almost in Love 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kingdom Come 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Smurfs 2011

2 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Tempest 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Burlesque 2010

Won 1 Golden Globe. Another 5 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jackboots on Whitehall 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dare 2009
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »