این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tommy Chong

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tommy Chongمشاهده آثار این هنرمند : Tommy Chong
Tommy Chong
1 win & 4 nominations. See more awards »

دانلود فیلم It's Gawd! 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Legend of 420 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Zootopia 2016

Won 1 Oscar. Another 45 wins & 67 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Fluffy Movie: Unity Through Laughter 2014

دانلود فیلم Cheech & Chong's Animated Movie 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hoodwinked Too! Hood vs. Evil 2011

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Wash 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Half Baked 1998
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم McHale's Navy 1997
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم FernGully: The Last Rainforest 1992

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم After Hours 1985
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Still Smokin 1983
ریلیز اختصاصی سایت