این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Josh Charles

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Josh Charlesمشاهده آثار این هنرمند : Josh Charles
Josh Charles
Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 14 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Amateur 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Whiskey Tango Foxtrot 2016

دانلود فیلم The Drowning 2016

دانلود فیلم Norman 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Freeheld 2015

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Smile Back 2015

1 win & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Adult Beginners 2014

دانلود فیلم Bird People 2014

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم After.Life 2009

دانلود فیلم The Ex 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Four Brothers 2005

5 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Seeing Other People 2004
ریلیز اختصاصی سایت