این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Dyan Cannon

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Dyan Cannonمشاهده آثار این هنرمند : Dyan Cannon
Dyan Cannon
Nominated for 3 Oscars. Another 4 wins & 8 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Boynton Beach Club 2005
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم After the Sunset 2004

دانلود فیلم Kangaroo Jack 2003
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Out to Sea 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 8 Heads in a Duffel Bag 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم She's Having a Baby 1988
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Caddyshack II 1988
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Deathtrap 1982
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Author! Author! 1982
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Revenge of the Pink Panther 1978

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Anderson Tapes 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bob & Carol & Ted & Alice 1969
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 4 wins & 8 nominations. See more awards »