این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Lorraine Bracco

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Lorraine Braccoمشاهده آثار این هنرمند : Lorraine Bracco
Lorraine Bracco
Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 23 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Riding in Cars with Boys 2001
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hackers 1995
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Basketball Diaries 1995

دانلود فیلم Being Human 1994
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Radio Flyer 1992
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Goodfellas 1990

Won 1 Oscar. Another 43 wins & 37 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sea of Love 1989
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dream Team 1989
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Someone to Watch Over Me 1987
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pick-up Artist 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Dice
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Mulaney