این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Sandra Bernhard

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Sandra Bernhardمشاهده آثار این هنرمند : Sandra Bernhard
Sandra Bernhard
3 wins & 2 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Jewel's Catch One 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dare 2009
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Zoolander 2001

1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wrongfully Accused 1998
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم The Late Shift 1996
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Unzipped 1995
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Hudson Hawk 1991
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Madonna: Truth or Dare 1991
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Whoopee Boys 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The King of Comedy 1982
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 BAFTA Film Award. Another 2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nice Dreams 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Difficult People
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »