این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jennifer Beals

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jennifer Bealsمشاهده آثار این هنرمند : Jennifer Beals
Jennifer Beals
Nominated for 1 Golden Globe. Another 7 wins & 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم White Orchid 2018

دانلود فیلم Before I Fall 2017

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Manhattan Night 2016

دانلود فیلم Full Out 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Wife's Nightmare 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Book of Eli 2010

3 wins & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Queen to Play 2009
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Grudge 2 2006

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Catch That Kid 2004
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Runaway Jury 2003

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Last Days of Disco 1998

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Prophecy II 1998
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »