این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Emma Thompson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Emma Thompsonمشاهده آثار این هنرمند : Emma Thompson
Emma Thompson
Won 2 Oscars. Another 58 wins & 101 nominations. See more awards »

دانلود فیلم King Lear 2018

دانلود فیلم Johnny English Strikes Again 2018

دانلود فیلم The Children Act 2017

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beauty and the Beast 2017

Nominated for 2 Oscars. Another 15 wins & 68 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Meyerowitz Stories (New and Selected) 2017

4 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Alone in Berlin 2016

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bridget Jones' Baby 2016

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Walk in the Woods 2015

دانلود فیلم Barney Thomson 2015

4 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Burnt 2015

6 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Effie Gray 2014

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Men, Women & Children 2014