این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Gary Sinise

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Gary Siniseمشاهده آثار این هنرمند : Gary Sinise
Gary Sinise
Nominated for 1 Oscar. Another 17 wins & 16 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Thank You for Your Service 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Captain America: The Winter Soldier 2014

Nominated for 1 Oscar. Another 5 wins & 50 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Open Season 2006

1 win & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Human Stain 2003

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Path to War 2002
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 27 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Impostor 2001

دانلود فیلم Mission to Mars 2000

دانلود فیلم Reindeer Games 2000

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم All the Rage 1999
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Green Mile 1999
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 15 wins & 33 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Being John Malkovich 1999

Nominated for 3 Oscars. Another 48 wins & 75 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Snake Eyes 1998
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »