این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jane Fonda

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jane Fondaمشاهده آثار این هنرمند : Jane Fonda
Jane Fonda
Won 2 Oscars. Another 50 wins & 58 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Book Club 2018

دانلود فیلم Jane Fonda in Five Acts 2018

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Our Souls at Night 2017

دانلود فیلم Youth 2015

Nominated for 1 Oscar. Another 17 wins & 53 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fathers and Daughters 2015

دانلود فیلم This Is Where I Leave You 2014

دانلود فیلم Better Living Through Chemistry 2014

دانلود فیلم The Butler 2013

Nominated for 2 BAFTA Film Awards. Another 18 wins & 50 nominations. See more awards »
دانلود فیلم No 2012

Nominated for 1 Oscar. Another 13 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Miss Representation 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Peace, Love, & Misunderstanding 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Beautiful Darling 2010
ریلیز اختصاصی سایت