این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Bridget Fonda

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Bridget Fondaمشاهده آثار این هنرمند : Bridget Fonda
Bridget Fonda
Nominated for 2 Golden Globes. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Snow Queen 2002
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Monkeybone 2001
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kiss of the Dragon 2001

دانلود فیلم Lake Placid 1999

دانلود فیلم A Simple Plan 1998
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 15 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jackie Brown 1997

Nominated for 1 Oscar. Another 8 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Mr. Jealousy 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم City Hall 1996
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Balto 1995
درخواستی کاربران

دانلود فیلم It Could Happen to You 1994

دانلود فیلم Camilla 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Road to Wellville 1994
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »