این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Laura Dern

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Laura Dernمشاهده آثار این هنرمند : Laura Dern
Laura Dern
Nominated for 2 Oscars. Another 14 wins & 45 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Tale 2018

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 4 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wilson 2017

دانلود فیلم Spielberg 2017

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Downsizing 2017

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Star Wars: The Last Jedi 2017

Nominated for 4 Oscars. Another 21 wins & 85 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Founder 2016

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Certain Women 2016

12 wins & 45 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bravetown 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 99 Homes 2014

Nominated for 1 Golden Globe. Another 12 wins & 23 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wild 2014

Nominated for 2 Oscars. Another 11 wins & 65 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Fault in Our Stars 2014

21 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم When the Game Stands Tall 2014