این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Danny DeVito

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Danny DeVitoمشاهده آثار این هنرمند : Danny DeVito
Danny DeVito
Nominated for 1 Oscar. Another 12 wins & 38 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Smallfoot 2018

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton 2017
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wiener-Dog 2016

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Comedian 2016

دانلود فیلم Harold and Lillian: A Hollywood Love Story 2015
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم All the Wilderness 2014

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Salinger 2013

دانلود فیلم Hotel Noir 2012

دانلود فیلم The Lorax 2012

3 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Revenge of the Electric Car 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I'm Still Here 2010

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Am 2010
ریلیز اختصاصی سایت