این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Amy Brenneman

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Amy Brennemanمشاهده آثار این هنرمند : Amy Brenneman
Amy Brenneman
Nominated for 3 Golden Globes. Another 4 wins & 14 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Face of Love 2013

دانلود فیلم Words and Pictures 2013

دانلود فیلم Mother and Child 2009

4 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Downloading Nancy 2008
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Jane Austen Book Club 2007

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 88 Minutes 2007
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nine Lives 2005
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

9 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Off the Map 2003
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Suburbans 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم City of Angels 1998
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 10 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Daylight 1996

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fear 1996

1 win & 2 nominations. See more awards »