این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jennifer Tilly

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jennifer Tillyمشاهده آثار این هنرمند : Jennifer Tilly
Jennifer Tilly
Nominated for 1 Oscar. Another 7 wins & 12 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Cult of Chucky 2017

دانلود فیلم Crazy About Tiffany's 2016

دانلود فیلم Curse of Chucky 2013

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم An American Girl: Chrissa Stands Strong 2009
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Deal 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tideland 2005

1 win & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Home on the Range 2004

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Seed of Chucky 2004
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Saint Ralph 2004
ریلیز اختصاصی سایت

6 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jericho Mansions 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Haunted Mansion 2003

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Cat's Meow 2001
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »