این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Meg Ryan

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Meg Ryanمشاهده آثار این هنرمند : Meg Ryan
Meg Ryan
Nominated for 3 Golden Globes. Another 11 wins & 27 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Ithaca 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Mom's New Boyfriend 2008

دانلود فیلم In the Land of Women 2007

دانلود فیلم In the Cut 2003
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Kate & Leopold 2001

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Hanging Up 2000
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Proof of Life 2000
ریلیز اختصاصی سایت

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم You've Got Mail 1998
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم City of Angels 1998
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 10 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Anastasia 1997

Nominated for 2 Oscars. Another 10 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Addicted to Love 1997
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Courage Under Fire 1996
ریلیز اختصاصی سایت

9 wins & 7 nominations. See more awards »