این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Steve Martin

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Steve Martinمشاهده آثار این هنرمند : Steve Martin
Steve Martin
Nominated for 5 Golden Globes. Another 22 wins & 34 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Robin Williams: Come Inside My Mind 2018

دانلود فیلم Oh, Hello on Broadway 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Billy Lynn's Long Halftime Walk 2016
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Home 2015

2 wins & 9 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Big Year 2011

دانلود فیلم It's Complicated 2009

Nominated for 3 Golden Globes. Another 8 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pink Panther 2 2009

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Baby Mama 2008
درخواستی کاربران

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Traitor 2008

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pink Panther 2006

1 win & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cheaper by the Dozen 2 2005

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cheaper by the Dozen 2003
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 7 nominations. See more awards »