این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Madonna

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Madonnaمشاهده آثار این هنرمند : Madonna
Madonna
Won 2 Golden Globes. Another 42 wins & 86 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Avicii: True Stories 2017

دانلود فیلم Jewel's Catch One 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Strike a Pose 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Madonna: Rebel Heart Tour 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Miss Representation 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Arthur and the Invisibles 2006
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Naqoyqatsi 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Die Another Day 2002
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 6 wins & 35 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Girl 6 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Evita 1996

Won 1 Oscar. Another 17 wins & 41 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Four Rooms 1995
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Dangerous Game 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »