این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Kevin Kline

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Kevin Klineمشاهده آثار این هنرمند : Kevin Kline
Kevin Kline
Won 1 Oscar. Another 7 wins & 33 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Beauty and the Beast 2017

Nominated for 2 Oscars. Another 15 wins & 68 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dean 2016

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Ricki and the Flash 2015

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Old Lady 2014

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Last of Robin Hood 2013

دانلود فیلم Last Vegas 2013

4 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Extra Man 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Stake Land 2010

2 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Conspirator 2010

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Queen to Play 2009
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Definitely, Maybe 2008
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Tale of Despereaux 2008
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 8 nominations. See more awards »