این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jamie Lee Curtis

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jamie Lee Curtisمشاهده آثار این هنرمند : Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis
Won 2 Golden Globes. Another 10 wins & 27 nominations. See more awards »

دانلود فیلم An Acceptable Loss 2018

دانلود فیلم Halloween 2018

دانلود فیلم 78/52: Hitchcock's Shower Scene 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spare Parts 2015

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Veronica Mars 2014

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم From Up on Poppy Hill 2011
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

6 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Little Engine That Could 2011
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم You Again 2010

دانلود فیلم Christmas with the Kranks 2004
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Freaky Friday 2003
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 5 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Halloween: Resurrection 2002
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Tailor of Panama 2001

1 win & 1 nomination. See more awards »