این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Drew Barrymore

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Drew Barrymoreمشاهده آثار این هنرمند : Drew Barrymore
Drew Barrymore
Won 1 Golden Globe. Another 32 wins & 56 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Spielberg 2017

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Miss You Already 2015

دانلود فیلم Blended 2014

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Big Miracle 2012

دانلود فیلم Going the Distance 2010

دانلود فیلم Whip It 2009

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Everybody's Fine 2009
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم He's Just Not That Into You 2009

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Music and Lyrics 2007

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Lucky You 2007

دانلود فیلم Curious George 2006
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Fever Pitch 2005
درخواستی کاربران

9 nominations. See more awards »