این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1959-1950

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1959-1950

دانلود فیلم Stars in My Crown 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Them! 1954
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Wrong Man 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Fuller Brush Girl 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Strange Lady in Town 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Run of the Arrow 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Safari 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Happy Time 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Golden Globes. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Camp on Blood Island 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Postmark for Danger 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Ladykillers 1955
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Proud Ones 1956
ریلیز اختصاصی سایت