این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی وسترن

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : وسترن

دانلود فیلم Stars in My Crown 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Land Raiders 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Two Rode Together 1961
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wild Horses 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Sisters Brothers 2018

2 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Strange Lady in Town 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Fastest Guitar Alive 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Run of the Arrow 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Proud Ones 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Rider 2017

14 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sergeant Rutledge 1960
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rough Night in Jericho 1967
ریلیز اختصاصی سایت