این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2017

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2017

دانلود فیلم Anna and the Apocalypse 2017

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Captain 2017

12 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Angels Wear White 2017

19 wins & 32 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Rider 2017

14 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Good Morning 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mrs McCutcheon 2017
ریلیز اختصاصی سایت

25 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Vazante 2017

17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Wine Wars 2017

دانلود فیلم The Bros 2017

دانلود فیلم What Will People Say 2017

13 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Claire's Camera 2017

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم I Dream in Another Language 2017

15 wins & 13 nominations. See more awards »