این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2013

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2013

دانلود فیلم The Package 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم She Loves Me Not 2013
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Lady Boss 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Online 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Stray Dogs 2013

14 wins & 20 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The White Storm 2013

3 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Stolen Years 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Time Traveller 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم McConkey 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Separation 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Leap 4 Your Life 2013
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Live and Let Live 2013
ریلیز اختصاصی سایت