این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی مستند

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : مستند

دانلود فیلم Genesis: Paradise Lost 2017

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gideon's Army 2013
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Vintage Tomorrows 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Truck Farm 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Betty White: First Lady of Television 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم What We Started 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 30 Years of Garbage: The Garbage Pail Kids Story 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Her Aim Is True 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Watershed: Exploring a New Water Ethic for the New West 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Foster 2018

دانلود فیلم Restrepo 2010

Nominated for 1 Oscar. Another 10 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal 2019